RECADV (Potvrdenie príjmu tovaru)

Receiving Advice

Správou potvrdzuje odberateľ dodávateľovi príjem tovaru. Správa je spravidla odpoveďou na správu DESADV a vzťahuje sa na jedno expedičné miesto dodávateľa a jedno miesto dodania.

Pomocou tejto správy informuje odberateľ dodávateľa o skutočne prijatom tovare a jeho množstve. Vďaka tomu môže dodávateľ riešiť akýkoľvek prípadný nesúlad v dodávke operatívne, ešte pred vystavením faktúry a minimalizovať tak logistické dobropisy. Pre odberateľa je tiež významným pomocníkom strojové porovnanie príjemky oproti faktúre a jej automatická likvidácia, pokiaľ všetky náležitosti súhlasia.

Súvisiaci produkt: