Rádiofrekvenčná čítačka

Ide o snímač, ktorého úlohou je rýchlo a bezchybne prečítať čiarový kód a odovzdať jeho obsah do informačného systému. Čítačka vysiela lúč svetla. Na tom istom mieste, odkiaľ lúč vychádza z čítačky, je umiestený senzor, ktorý prijíma odraz lúča. Svetlé a tmavé pruhy čiarového kódu sa prejavia inou úrovňou odrážaného signálu, ktoré počítač vnútri vyhodnotí a prevedie intenzitu svetla na číselný kód.