QR kód

QR kód je dvojrozmerný kód, ktorý je zapisovaný do štvorcovej podoby, taktiež využívaný na nesenie informácií snímaných čítačkami.