PRODAT (Informácie o produkte)

Product data

Správa slúži na obojstrannú komunikáciu medzi dodávateľom a odberateľom. Obsahuje informácie väčšinou technického charakteru týkajúce sa produktu/ov.

Súvisiaci produkt: