PRICAT (Katalóg tovaru a cien)

Price/Sales Catalogue

Správu zasiela dodávateľ svojim zákazníkom. Správa je využívaná buď ako aktuálny katalóg či zoznam všetkého tovaru ponúkaného dodávateľom alebo ako oznámenie o zmenách v ponúkanom sortimente tovaru. Katalóg by mal obsahovať aj ďalšie logistické, obchodné a cenové informácie k jednotlivým uvedeným položkám.