OSTRPT (Správa o stave objednávky)

Order Status Report Message

EDI správa, ktorá poskytuje informáciu (spätnú väzbu) o stave objednávky (ORDERS).

Správu často využívajú logistickí provideri k hláseniu klientovi, že dodávka bola spracovaná. Prípadne obsahuje špecifické doplňujúce informácie ako sú vratky, poškodenie či dodanie väčšieho/menšieho množstva tovaru.

Súvisajúci produkt: