ORDCHG (Zmena objednávky)

Purchase Order Change Request

Správa, ktorú posiela odberateľ dodávateľovi. Špecifikuje zmeny v už zaslanej objednávke (ORDERS).
Často sa využíva pri zmenách veľkých promočných objednávok, ktoré sú zvyčajne vystavované s väčším predstihom.

Súvisiace produkty: