On-premise systém

On-premise (prípadne on-premises) systém je softvér, ktorý sa inštaluje a prevádzkuje priamo na počítačoch danej firmy alebo užívateľa. Celý softvér má tak firma „u seba“ – na vlastnom serveri a pracovných staniciach.

Opakom on-premise je off-premise, ktorý je známejší pod názvom cloud. V takom prípade softvér nie je inštalovaný lokálne na počítačoch firmy či užívateľa, ale na vzdialenom (cloudovom) serveri, ku ktorému sa užívatelia na diaľku pripájajú pomocou internetu.