Logistická jednotka

Položka akéhokoľvek zloženia vytvorená na prepravu alebo skladovanie, ktorú je nutné spravovať prostredníctvom dodávateľského reťazca.

S týmto pojmom sa pracuje v logistike a využíva sa tiež pri práci so skladovými informačnými systémami.