Laserový snímač

Laserový snímač je prístroj využívajúci technológiu čítania jedným alebo viacerými lúčmi emitovanými laserovými diódami.