ITF (Interleaved Two Of Five)

V preklade: Prekladané dve z piatich.

Jedná sa o vyjadrenie čiarového kódu EAN UCC 13 alebo EAN UCC 14. Používa sa na označovanie obchodných jednotiek tovaru.

Viac o EAN kódoch tu.