Imagery

Imagery využívajú na snímanie CCD čip, kód je snímačom vyfotografovaný a dekódovaný pomocou softvéru, ktorý snímaný obraz spracováva (snímané sú 2D kódy s možnosťou snímať viac kódov naraz).