IFTMAN (Avízo príchodu zásielky)

Arrival Notice

Správu zasiela prepravná firma príjemcovi zásielky s detailmi o jej dodaní. Správu je možné využiť ako dôkaz o dodaní. Jedna správa vždy zodpovedá jednej zásielke.

Súvisiaci produkt: