IDOC

IDOC (Intermediate document) je natívny formát informačného systému SAP, ktorý sa využíva na export a import obchodných a logistických dokladov. Tento formát je možné automaticky konvertovať do iných EDI formátov, ktoré využívajú sémantiku štruktúrovaných dát podľa medzinárodného štandardu EDI, ako UN/EDIFACT, XML EDI či iných XML formátov. Je teda jednou zo vstupných brán dokladov z ERP systému SAP do elektronickej výmeny dát (EDI) smerom k obchodujúcim partnerom. 

&nb