GLN (Global Location Number)

Skratka Globálneho lokalizačného čísla EAN●UCC, využívajúca štandardnú číselnú štruktúru EAN/UCC-13. Unikátne číslo, ktoré je využívané na identifikáciu umiestenia sídla či skladov spoločnosti. Je kľúčom k mnohým podnikovým procesom a nevyhnutnou podmienkou na elektronickú výmenu dokladov (EDI), kde funguje ako "adresa" odberateľa a dodávateľa.