Ekonomický systém

Spoločným účelom ekonomických systémov je všeobecne daňová evidencia, ale jednoduché účtovné systémy alebo rozsiahle podnikové informačné systémy (ERP) poskytujú odlišný rozsah funkcií. Účtovné systémy (alebo ak chcete malé „škatuľové“ alebo on-line riešenia) sú veľmi lacné a umožnia viesť daňovú evidenciu či účtovníctvo. Na rozdiel od ERP systému ale nebudú slúžiť ako manažérsky nástroj na riadenie podniku.