EDI Konvertor

Aplikácia, ktorá mení (konvertuje) dáta z jednej podoby do podoby druhej. Zvyčajne ide o prevod z tzv. inhouse formátu používaného informačným systémom (ERP) do spoločného EDI formátu a obrátene.

EDI konvertor využíva riešenie ORiON EDI. Viac tu.