EDI (Electronic Data Interchange)

EDI je elektronická výmena štruktúrovaných dát, najmä obchodných a logistických dokumentov, priamo medzi systémom výrobcu tovaru a retailovým partnerom alebo logistickým operátorom. Zabezpečená automatizovaná komunikácia prebieha za využitia medzinárodných štandardov a jej pridanou hodnotou je optimalizácia obchodných a logistických procesov s partnermi. Viac TU.