EANCOM

Medzinárodná norma EDI spravovaná EAN International, ktorá je v súlade s normou UN/EDIFACT a tvorí jej podmnožinu.

Súvisí s: