E-Commerce (Electronic Commerce)

Forma obchodovania, ktorá využíva elektronické komunikačné prostriedky a moderné technológie. Základnú infraštruktúru v tomto zmysle predstavuje v súčasnosti Internet a najmä jeho „webová časť“, ale často sú používané aj ďalšie elektronické prostriedky, napríklad elektronická pošta, telefón alebo platobné karty. Patrí sem aj vedenie obchodnej komunikácie a riadenie prostredníctvom elektronických metód, ako sú napríklad EDI a systémy automatického zberu dát.