DMS (Document Management Systém)

DMS je systém pre riadenie dokumentov. Slúži pre bezpečné zaobchádzanie s dokumentmi a zdieľanie informácií či samotných dokumentov, ich elektronický obeh alebo špecifické nastavenie pracovných postupov nad dokumentmi s využitím verzovania a prístupových práv.