Digitálna transformácia

Digitálna transformácia je zmena spojená s využitím digitálnych technológií v rôznych oblastiach podnikania. Integráciou technológií dochádza k zmene spôsobu fungovania podnikov, prepracovaniu produktov, procesov i stratégií v rámci organizácie. Umožňuje organizácii lepšie konkurovať v ekonomickom prostredí, ktoré sa neustále vyvíja práve vplyvom nových technológií. Digitálna transformácia dokáže lepšie držať krok s novo vznikajúcimi nárokmi zákazníkov, prostriedkom môže byť samotný CRM systém a ďalšie produkty spojené s umelou inteligenciou, vyhodnocovaním dát o zákazníkovi (Business Intellingce – BI), a i.