Code 128

Code 128 je jednorozmerný kód schopný zakódovať 128 znakov (ako pri jednom z mála kódov je pri ňom možné zachovať a rozlišovať veľkosť písmen). Viac i na EAN.