Cloudové služby

Cloudové služby sú také, ktoré nepracujú s dátami na lokálnom počítači, ale sú dostupné užívateľovi vzdialene na sieti, tzv. v cloude. Na prácu v cloude netreba inštaláciu, užívateľ sa do cloudových služieb prihlási prostredníctvom klientskeho prostredia v sieti. Pojem je často používaný v súvislosti s ukladaním dát alebo vzdialeným prístupom  k výpočtovému výkonu.