Čiarový kód

Čiarový kód je prostriedok na automatizovaný zber dát. Je tvorený čiernotlačou vytlačenými pruhmi definovanej šírky. Treba dodržovať dostatočnú výšku a šírku etikety s čiarovým kódom. Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré významne ovplyvňujú výsledný dekódovací proces, je kvalita tlače, ale treba zohľadniť aj svetelné podmienky v sklade.