BI (Business Intelligence)

Business Intelligence je softvérové riešenie, ktoré obsahuje nástroje na efektívne zobrazenie historických, súčasných a prediktívnych dát dôležitých predovšetkým na efektívne riadenie výkonnosti podniku, na prehľadné zobrazovanie vybraných manažérskych informácií. Rovnaký význam má aj slovenské označenie MIS – manažérsky informačný systém.