AUTACK (Potvrdenie o dešifrovaní a overení elektronického podpisu)

Authorization acknowledgement

Správu zasiela príjemca EDI správ ich odosielateľovi a informuje v nej o prijatí správy do systému. Správa nadobúda dva stavy podľa výsledku kontroly elektronického podpisu. Ak sa podpis nepodarilo overiť a kontrola neprebehla v poriadku, tak správa nie je prijatá do systému a je zasielaná správa AUTACK s informáciou o chybe pri podpise.

Súvisiaci produkt: