APERAK (Potvrdenie o prevzatí správy aplikáciou)

Application error and acknowledgement message

Správu zasiela príjemca EDI správ ich odosielateľovi. Správa informuje o úspešnom spracovaní alebo chybách pri spracovaní správ aplikáciou príjemcu.

Súvisiaci produkt: