Adresácia v sklade

Systém označenia skladových miestností, uličiek, regálov a skladových priehradiek konkrétnou adresou sa nazýva adresácia. Toto označenie jednotlivých pozícií adresami je podmienkou na zavedenie akéhokoľvek systému na riadenie skladu. Prečítajte si viac o adresácii tu.