Prieskum odhalil spiaci potenciál technológií v logistike

19. december 2011

Rozsiahly prieskum v priebehu jesene realizovala spoločnosť CCV Informační systémy medzi pracovníkmi logistiky z firiem pôsobiacich v oblasti FMCG. Priniesol prekvapivé výsledky. Pri ich analýze bolo zaostrené na zmapovanie problémov a hľadanie technologickej pripravenosti odvetvia rýchloobrátkového tovaru na zvýšenie efektivity skladovej logistiky.

Projekt výskumu trhu vznikol spoločným zadaním niekoľkých partnerov – realizátora prieskumu, CCV Informační systémy, spoločností Microsoft Česká republika, Microsoft Slovensko a časopisov Systémy Logistiky a Zboží a prodej publikovaných skupinami ATOZ Logistics a ATOZ Retail. Zber dát bol realizovaný v Českej republike a na Slovensku v priebehu septembra a októbra 2011.

Len 14 % opytovaných firiem skutočne využíva systém na riadenie skladov WMS (Warehouse Management System), logistická etiketa s SSCC kódom (Serial Shipping Container Code) je bežným nástrojom dokonca len vo 8 % firiem. Väčšiu penetráciu prieskum zaznamenal len pri technológii EDI (Electronic Data Interchange) pre elektronickú výmenu obchodných a logistických dokladov, konkrétne sa jedná o 45 % firiem. Drvivá väčšina zistení prieskumu potvrdila, že potenciál pre nasadenie špeciálnych systémov na riadenie skladov je ako v českej, tak aj v slovenskej logistike až nečakane veľký.

• viac v tlačovej správe tu

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.