Pozývame vás na ORION Days

21. február 2012

Začínajúc februárom prebehne v niekoľkých mestách séria odborných seminárov ORION Days s podtitulom „Evolúcia elektronických dokumentov“. Elektronické dokumenty a doklady prenikajú do medzipodnikovej komunikácie stále viac a stávajú sa prirodzenou súčasťou života firiem. Pred týmto trendom je možné len ťažko zatvárať oči. Elektronické dokumenty sú tiež súčasťou podnikových informačných systémov, preto je papierová forma už z povahy dnešných procesov nevyhovujúcim formátom.

Ako narastajúcej elektronizácii dokumentov bez rizík čeliť, a naopak z nej profitovať, vám predstavíme v rámci ORION Days.

Program je zameraný na 3 kľúčové oblasti súvisiace s elektronickými dokumentmi:

  1. Elektronická fakturácia: Daňové doklady patria medzi dokumenty, ktoré si podniky najčastejšie vymieňajú v elektronickej podobe. V roku 2011, tak učinila viac než polovica firiem v tuzemsku.  Nie všetky z nich sú však schopné dosiahnuť očakávaných prínosov z e-fakturácie, alebo aspoň vyhovieť platnej legislatíve. Naučte váš podnikový systém správne fakturovať elektronicky.
  2. Archivácia elektronických dokumentov: Ak archivujete faktúry v papierovej podobe, podstatná časť vašej snahy ušetriť elektronickou fakturáciou príde nazmar. Archivácia dokladov v elektronickej podobe má svoje špecifiká a zákonné náležitosti. Dozviete sa, ako jednoducho, bez zbytočných nákladov a v súlade s legislatívou archivovať elektronicky.
  3. Elektronické zalistovanie tovaru:  Samotný obchod a s ním spojenú výmenu dokladov predchádza oznámenie presného popisu tovaru a jeho parametrov, aby ho mohol obchodný partner zaradiť do svojho sortimentu, tzn. zalistovať ho. Rôznorodosť naprieč partnermi, chybovosť a časová náročnosť sú najčastejšie aspekty zalistovania. Predstavíme vám novú službu, ktorá vám pomôže tieto problémy vyriešiť.

Na semináre sú pozývaný ako zástupcovia z radov firiem, ktorí sa ešte s konsolidačným a clearingovým centrom ORION nestretli, ale aj existujúci zákazníci, ktorí už cez ORION komunikujú so svojimi obchodnými partnermi. Pre nich je navyše pripravený zákaznícky workshop, kde sa môžu podeliť o svoje užívateľské scenáre, budú prezentované praktické ukážky, postupy a príklady (nie len) EDI komunikácie s obchodnými reťazcami.

Kedy príde ORION do vášho mesta?

  • 23.2. 2012 – Brno (CZ)
  • 22.3. 2012 – Praha (CZ)
  • 17.4. 2012 – Ostrava (CZ)
  • 26.4. 2012 – Bratislava
  • 10.5. 2012 – České Budějovice (CZ)
  • 30.5. 2012 – Nitra
  • 31.5. 2012 - Poprad

Viac informácií a registrácia

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.