Power BI zamerané na skladové pohyby i produktivitu skladníkov

28. jún 2018

Evidovať skladové pohyby a zmeny stavu zásob je bežnou úlohou systému pre riadenie skladu (WMS). Pomocou nadstavbových nástrojov BI (business intelligence) pre analýzu a prezentáciu dát je možné jednoducho a prehľadne vytvárať motivačný systém pracovníkov alebo vytvárať fakturačné podklady nad logistickými službami.

Nástroje Microsoft Power BI sú súčasťou kancelárskych aplikácií Office 365 a veľmi praktickým pomocníkom pre zdieľanie dát zo skladového systému v rámci firmy. Najčastejšie sú tak zdieľané reporty na obchodné alebo fakturačné oddelenie. Dáta je možné ľubovoľne graficky prezentovať a sú dostupné v akomkoľvek internetovom prehliadači alebo mobilnom zariadení, kedykoľvek ich potrebujete.

Prednosťou nástroja je taktiež cenová dostupnosť pripravených štandardných zobrazení. Výhodou pripraveného dashboardu nad skladovými pohybmi je hlavne pravidelná automatická aktualizácia dát a zladenie kombinácie vstupných dát z rôznych zdrojov nad rámec skladového software LOKIA WMS.

Ako vyhodnocovať efektivitu prevádzky v sklade?

Pre logistického manažéra predstavuje pripravený dashboard s pomocou Microsoft Power BI inteligentnú nástenku pre prehľadné zobrazenie zvolených informácií a možnosť s nimi pracovať naraz v rámci firmy. Logistická firma tak získava prehľad o skladových zásobách a pohyboch s tovarom podľa jednotlivých zákazníkov ako podklad k fakturácii alebo môže prehľadne prezentovať výsledky produktivity svojich skladníkov podľa ľubovoľne zvoleného časového úseku.

Pozrite si video: ukážka použitia BI v sklade

 
Súvisiace:

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.