Novinky v Registri viníc podporia jedinečnosť VOC

1. júl 2014

Ministerstvo poľnohospodárstva rozšírilo Portál farmára, konkrétne Register viníc, o nové funkcie na správu a vydávanie rozhodnutí u vín originálnej certifikácie (VOC).

Vinári, ktorí sú členmi jedného z piatich združení či spolkov VOC, tak teraz môžu prostredníctvom Registra viníc jednoducho elektronicky žiadať o zatriedenie VOC. Na žiadosť novo nadväzuje aj rozhodnutie príslušného združenia VOC o zatriedení daného vína, ktoré prebieha rovnako v elektronickej forme.

Šikovným pomocníkom v procese zatriedenia VOC sú kontrolné upozornenia. Tie sa automaticky generujú z dát dostupných v Registri viníc, ktorý spadá pod Odbor registra viníc ÚKZÚZ a technologicky ho spravuje CCV Informační systémy.

Vinári aj príslušné združenia VOC vďaka tomu okamžite vedia, či dané víno spĺňa kvalitatívne kritériá na udelenie značky VOC. Jedná sa napríklad o cukornatosť hrozna, povolené limity množstva alkoholu a pod.

Ako už boli informovaní predovšetkým zástupcovia združení vyrábajúcich vína originálnej certifikácie na úvodnom júnovom školení, nový modul na žiadosti o zatriedenie vína s označením VOC pomôže nielen so správou celého procesu, ale vďaka automatickej kontrole robota s aktuálnymi dátami z Registra viníc umožní eliminovať chybovosť v zadávaní viníc. Pomôže pri zadávaní postrážiť ich správne zaradenie, odrodovú skladbu viníc a väzbu na klčovanie alebo zmeny subjektov a ďalšie. Jedná sa pritom o funkčnosť, ktorá prirodzene nadväzuje na už pripravené kontrolné mechanizmy nad VOC vínami z predchádzajúcich rokov.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.