Nové add-on riešenie EDI pre Microsoft Dynamics NAV

22. január 2015

Prvé add-on moduly rozširujú novú verziu ERP systému Microsoft Dynamics NAV 2015. Jedným z nich je aj nadstavba pre elektronickú výmenu obchodných dokladov - EDI, ktorú v rámci partnerskej siete Microsoft vyvinula spoločnosť CCV Informačné systémy.

EDI modul rozširuje štandardné možnosti systému o spracovanie obchodných a logistických dokladov v štruktúrovanej podobe globálneho štandardu EDI komunikácie. Riešenie je pripravené na import a export najčastejšie používaných dokladov ako sú objednávky, faktúry, dobropisy a dodacie listy. Variant add-on modulu pre užívateľa v úlohe odberateľa navyše umožňuje aj bezpapierovú likvidáciu prijatých EDI faktúr.

Prepisovanie dokladov z EDI komunikácie do systému Microsoft Dynamics NAV 2015 je pritom zaisťované úplne automaticky. „Automatizácia EDI dokladov do NAV umožňuje významné zrýchlenie ich toku medzi partnermi a tiež zrýchlenie likvidácie prijatých faktúr s priamymi dopadmi na zníženie prácnosti, časovej náročnosti a chybovosti v celom reťazci dokladov," hovorí Vladimír Horák, riaditeľ divízie CCV Business Solutions.

  • Viac v tlačovej správe tu

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.