Nepoužívanie elektronického podpisu prináša riziká

20. december 2012

Takmer štyri pätiny firiem si elektronicky prijatú faktúru vytlačia a ďalej ju uchovávajú len v tlačenej podobe. Okolo 20 % firiem faktúru doručenú vo formáte PDF tlačí dokonca opakovane. Uznávaný elektronický podpis pri elektronickej fakturácii doteraz nepoužíva 82 %. A len necelá pätina firiem, ktoré elektronické faktúry spracovávajú, požaduje od svojich dodávateľov, aby pripojili k elektronickej faktúre aj elektronický podpis.

Tieto údaje vyplynuli z telefonického prieskumu CCV realizovaného na vzorke 245 firiem v októbri a novembri 2012.

Prečo sa firmy, ktoré nevystavujú elektronické faktúry s elektronickým podpisom, vystavujú riziku? Elektronické faktúry opatrené elektronickým podpisom sú nevyhnutné nielen pre uchovanie dôkaznej hodnoty akéhokoľvek elektronického dokumentu, ale súčasne sú schopné uľahčiť zaistenie oných dôležitých vlastností uvedených v zákone o DPH – neporušenosti obsahu a vierohodnosti pôvodu faktúry. Pokiaľ totiž, podľa nového znenia zákona, nepoužijú elektronický podpis alebo EDI (Electronic Data Interchange), budú musieť zaistiť ďalšie kontrolné mechanizmy vytvárajúce spoľahlivú tzv. auditnú stopu.

Novela zavádza nové všeobecné formulácie pre výklad pravidiel fakturácie, vystavenia a uchovania dokladov, ktoré sa vzťahujú rovnako na papierovú aj elektronickú formu dokumentu. Zásadný rozdiel novej úpravy je v tom, že rovnaké požiadavky, ktoré doteraz boli kladené na elektronický dokument, budú platiť aj pre papierovú formu.

  • viac v tlačovej správe

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.