Najlepší EDI projekt roku 2015 realizovala Alza

29. november 2015

Víťazom tohto ročníka súťaže o najlepší EDI projekt roku sa stal internetový predajca Alza za zavedenie elektronickej komunikácie pre efektívnejšiu výmenu obchodných dokladov so svojimi dodávateľmi. Redakcia odborného portálu EdiZone ocenila najmä zrýchlenie a zefektívnenie prenosu elektronických faktúr, objednávok a avíz dodávok pri súčasných významných úsporách vo vzťahu k životnému prostrediu. Medzi ďalšími ocenenými sú spoločnosti DATART a Unilever.

Udelenie hlavnej ceny potvrdzuje nový trend, keď elektronizácia obchodných a logistických dokladov nachádza uplatnenie v nových oblastiach obchodu, ako sú práve e-shopy. Zavádzanie elektronickej výmeny dokladov v Alze v tomto roku pokrylo faktúry (INVOIC), objednávky (ORDERS) a elektronickú obdobu papierového dodacieho listu – avíza dodávok (DESADV). V prvej fáze projektu, ktorá trvala necelé dva mesiace, sa podarilo prostredníctvom riešenia ORION EDI od CCV Informačné systémy previesť polovicu dokladov z papierového do elektronického formátu v podobe štruktúrovaných dát.

Ďalším oceneným sa stala spoločnosť DATART, ktorá realizovala projekt zavedenia elektronickej výmeny dát s využitím štandardu EDI a dôveryhodnú archiváciu daňových dokladov, vedúcu k efektívnejšiemu spracovaniu a zlepšeniu objednávkového servisu pre dodávateľa. Projekt prebiehal od konca minulého roku zavádzaním EDI správ objednávka (ORDERS), faktúra (INVOIC), obchodná námietka (COMDIS) a príslušných potvrdzovacích dokladov. Už v priebehu prvých mesiacov bolo do projektu zapojených viac než 30 % dodávateľov, čo predstavuje vyše 60 % zasielaných dokladov, ktoré boli prevedené do podoby štruktúrovaných elektronických dokladov. Od júna prebieha zapájanie dodávateľov pre slovenskú časť tejto siete predajní s elektrospotrebičmi.

Medzi tri najlepšie sa zaradila aj spoločnosť Unilever za projekt nasadenia služby ORION Inventory Report s využitím štandardnej EDI správy INVRPT na väčší prehľad o stave zásob dodávaného sortimentu na skladoch odberateľov. Jej prostredníctvom tak môže Unilever jednoducho zistiť, koľko tovaru sa na predajniach odberateľov za dané obdobie predalo a akým spôsobom sa vyvíjajú jeho zásoby na stovkách odberných miest. To dáva príležitosť na základe analýz presne zhodnotiť, ako si viedla konkrétna predajná akcia či promoakcia a prípadne ju tiež porovnať s predajom za iné obdobie a tiež včas pripraviť dodávku nového tovaru.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov EDI projekt roku 2015 prebehlo v podvečer 26. novembra 2015 v spoločenských priestoroch hotela Duo v Prahe. Mediálnymi partnermi súťaže EDI projekt roku, vyhlasovanej každoročne odborným portálom EDIzone.cz, sú časopisy Systémy logistiky a Zboží a prodej vydavateľstva ATOZ.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.