Moravská premiéra Microsoft Dynamics CRM 2013

18. december 2013

V spolupráci so

spoločnosťou Microsoft Česká republika predstavilo CCV Informačné systémy

novú verziu systému Microsoft Dynamics CRM 2013, ktorý je od novembra uvoľnený

pre tuzemský trh. Premiéru pre zákazníkov na Morave si nová verzia touto

akciou odbila 27. novembra.

Vedúcim

pracovníkom obchodu alebo marketingu boli predstavené tiež ukážky, ako rozvíjať

svoje obchodné a marketingové procesy s pomocou CRM systému pre riadenie

vzťahov so zákazníkmi. Prezentácia zameraná na plánovanie, riadenie a

realizáciu obchodných a marketingových aktivít s pomocou nástroja Microsoft

Dynamics CRM sa uskutočnila v priestoroch Microsoft Inovačného Centra v Brne -

Kráľovom Poli spoločne s krstom nového systému.

Súvisiace

  • Viac o Microsoft Dynamics CRM

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.