Microsoft Dynamics CRM 2011 dostupný v on-line verzii

8. február 2011

Globálne uvedenie novej verzie Microsoft Dynamics CRM 2011 doposiaľ prebehlo v 40 krajinách vrátane Česka a Slovenska, kde je k dispozícii „Online“ verzia tohto riešenia pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi (tzv. xRM). Malým i veľkým firmám môže pomôcť zlepšiť obchodné, marketingové a servisné procesy či akcelerovať vývoj ďalších potrebných aplikácii.

Nová verzia prináša celý rad nových funkcií, do tohto už tak v minulosti veľmi obľúbeného nástroja. Námatkovo môžeme menovať prispôsobiteľné riadiace panely v reálnom čase, nový nástroj pre efektívny export / import dát, dynamické marketingové zoznamy, vylepšenie v oblasti produktového managementu a riadenia na úrovni tímov.

Systém vo verzii „Online“ je prevádzkovaný priamo spoločnosťou Microsoft, ktorý ho poskytuje  formou služby (SaaS).  K dispozícii je ako česká, tak slovenská jazyková mutácia. Zákazník si preto môže vybrať, či zvolí nasadenie CRM systému štandardným spôsobom (On-premise) alebo formou služby (Online  verzia).

Pokiaľ máte záujem, kontaktujte naše poradenstvo a následne si tiež sami môžete novú verziu bezplatne vyskúšať po dobu 30 dní. Pri podpise zmluvy do konca júna 2011 môžete využiť zvýhodnenú uvádzaciu cenu 31 EUR za 1 klienta na mesiac.

Chcete vyskúšať nové Microsoft Dynamics CRM 2011 Online?
Potrebujete poradiť, aká verzia riešenia je pre váš podnik vhodnejšia?

Kontaktujte nás, poskytneme vám ďalšie informácie:

Zuzana Lazarová


Email: zuzana.lazarova@grit.eu

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.