Ľubomír Miškolci konateľom CCV Informačné systémy

10. september 2015

CCV Informačné systémy podporila doterajší rast změnami a posilnením zákazníckeho servisu v oblasti elektronickej výmeny dát EDI.

Od polovice tohto roka sa novým konateľom stal Ľubomír Miškolci, doterajší obchodný manažér spoločnosti. Súčasne došlo aj k zmene sídla, ktoré sa z Kysuckého Nového Mesta presunulo do Nitry, teda bližšie väčšine súčasných zákazníkov.

Ľubomír Miškolci (40 rokov) pracuje v CCV Informačné systémy šiesty rok, na starosť tu doteraz mal predovšetkým obchodné aktivity. 

„Vo svojej novej úlohe by som rád nadviazal na úspešný rozvoj posledných rokov, kedy sa spoločnosť CCV Informačné systémy plne etablovala ako jeden z popredných EDI poskytovateľov na slovenskom trhu a získala si dôveru už niekoľkých stoviek zákazníkov, ktorým pomáha prechádzať na bezpapierové obchodné a logistické procesy,“ hovorí Ľubomír Miškolci. „Jednoznačne naďalej vnímam veľký potenciál pokračovania rastu firmy, najmä čo sa týka elektronickej výmeny dokladov. Stále platí, že v oblasti elektronickej fakturácie medzi podnikovými systémami sú na Slovensku veľké rezervy.“

CCV Informačné systémy zároveň v reakcii na rast počtu zákazníkov posilňujú zákaznícky servis súčasného riešenia elektronickej výmeny dát ORION EDI a zavádza novú linku zákazníckej podpory pre slovenských zákazníkov. Všetky aktuálne kontaktné údaje nájdete na www.ccvis.sk/kontakt/.

Viac čítajte v tlačovej správe

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.