Hľadáte CRM pre obchodnú alebo výrobnú firmu?

30. marec 2015

V spolupráci s Microsoft ČR a Prevádzkovo – ekonomickou fakultou Mendelovej univerzity v Brne usporiadalo v minulom týždni CCV Informačné systémy odborné stretnutie CRM pre obchodné a výrobné firmy, ktoré sa tešilo veľkému záujmu vedúcich pracovníkov obchodu a marketingu. Program konferencie bol zamarený na plánovanie, riadenie a realizáciu obchodných a marketingových aktivít.

Na stretnutí sa zúčastnilo v priebehu dvoch konferenčných dní takmer sto poslucháčov, prevažne manažérov z obchodných a výrobných firiem. Prvé z nich prebehlo 24. marca v Prahe v sídle spoločnosti Microsoft, druhé 26. marca na pôde Mendelovej univerzity v Brne.

Konferenciu na tému CRM zahájil prodekan Prevádzkovo - ekonomickej fakulty Doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. Prednášajúci z technologických firiem sa v ďalšom programe podelili o svoje praktické skúsenosti, ako dosiahnuť vyššiu efektivitu procesov obchodu a marketingu. Nechýbal ani rad praktických ukážok, ako rozvíjať svoje obchodné a marketingové procesy s pomocou CRM systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi. 

Ondřej Hanuš ukazuje za Microsoft technologickou vizi v oblasti CRM

Produktový manažér CRM v spoločnosti Microsoft Ondřej Hanuš vo svojom príspevku predniesol za Microsoft technologickú víziu v oblasti CRM. Bolo tu predstavené množstvo procesných scenárov a tiež zaujímavostí k novej verzii riešenia Microsoft Dynamics CRM 2015 v podaní skúsených konzultantov Martina Vokřála a Roberta Kurečky

Pochvalné hodnotenie publika mala prednáška marketingovej praxe s návodmi na efektívnejšie kampane vo väzbe na CRM systém od Petra Ondráška. O svoje skúsenosti s praktickým nasadením sa podelil Radek Novák. Využitie na obchodné procesy prezentoval Jiří Kašpar. 

  • O riešení Microsoft Dynamics CRM tu

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.