Elektronická výmena dokladov EDI prispieva k rýchlej expanzii spoločnosti 1. day

13. december 2016

Kľúčovým faktorom pre udržanie rýchleho rastu je pre maloobchodnú spoločnosť 1. day čo možno najširšia automatizácia obchodných, nákupných a logistických procesov. Zavedenie riešenia ORION EDI od CCV Informačné systémy prináša elektronickú výmenu dokladov (EDI), ktorú spoločnosť 1. day spúšťa od januára 2017 pilotnou prevádzkou a následným ostrým zapojením 64 dodávateľov.

Inovácia v podobe zavedenia EDI (Electronic Data Interchange) nadväzuje na automatické vystavovanie objednávok na základe skladových zásob či riadenia skladového personálu s využitím čítačiek čiarových kódov. Cieľom je zaistiť, aby prebiehajúca expanzia maloobchodnej siete negenerovala v rovnakej miere nárast, predovšetkým personálnych, nákladov. 

Spoločnosť 1. day má v súčasnosti 60 maloobchodných predajní predovšetkým na východnom Slovensku a v okolí Bratislavy. Len za posledný rok otvorila 6 ďalších malometrážnych „convenience“ predajní a pri plánovanom tempe 10 až 15 nových predajní ročne by rada čoskoro obsadila všetky slovenské okresné mestá. 

Ruku v ruke s touto rýchlou expanziou ide aj geometrickou radou rastúci objem dokladov a s tým súvisiaca náročnosť ich spracovania. Prevádzkovým problémom je manuálne prepisovanie dokladov do informačného systému a s tým spojená chybovosť, ktorú spoločnosť 1. day odhaduje na 10 %.  Porovnávanie faktúr s príjemkou a objednávkou tak, že si ich fakturantka všetky vytlačí a kontroluje riadok po riadku, zaťažuje firemné procesy a kladie čím ďalej väčšie nároky na zamestnancov spoločnosti. 

Management 1. day sa teda rozhodol zapojiť všetkých svojich dodávateľov do elektronickej výmeny dokladov: „ORION EDI je pre nás cestou, ako podchytiť našu expanziu. Ak chceme rozširovať a meniť sortiment a do dvoch troch rokov mať nie 60, ale 100 predajní, potrebujeme tieto obchodné a logistické procesy čo najviac automatizovať. Inak nám s rastom výrazne porastú aj personálne náklady. Už teraz pracujú naši zamestnanci s 2 až 3 tisícmi dokladov mesačne. Jedná sa o faktúry, objednávky, dodacie listy alebo príjemky. So zvyšujúcim sa počtom dodávateľov a predajní sa objem tejto práce a tiež obrovská chybovosť násobí,“ zhŕňa dôvody pre zavedenie štruktúrovanej výmeny elektronických dokladov Martin Polák, riaditeľ spoločnosti 1. day.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.