Elektronická fakturácia a dôveryhodná archivácia pre OBI ČR vo finále súťaže IT projekt roka

8. marec 2012

Projekt elektronickej fakturácie a dôveryhodnej elektronickej archivácie obchodných a logistických dokladov v spoločnosti OBI Česká republika postúpil do finále súťaže IT projekt roka 2011 medzi 8 najlepšie hodnotených IT projektov uplynulého roka.

Usporiadateľom 9. ročníka súťaže je Česká asociácia IT manažérov (CACIO) a ICT Únia, združenie firiem z oboru informačných technológií a elektronických komunikácií. Odborná hodnotiaca komisia, v ktorej čele stál prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (ČVUT), kládla pri výbere dôraz najmä na projekty, ktoré sú pozoruhodné vysokou efektívnosťou, nízkymi nákladmi či vysokými výnosmi, originalitou, úspešným zvládnutím problémov a splnením cieľov podľa projektového zadania.

Vyššie foto z preberania ocenení pre finalistov IT projekt roka. Na fotke Peter Wagener, finančný riaditeľ OBI Česká republika a David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness CCV Informačné systémy.

 „Hovorí sa, že dobrý ‚tovar‘ sa chváli sám, čo ale v praxi nie vždy platí. Sme radi, že vďaka tejto súťaži môžeme adresne poukázať na to, čo sa v oblasti ICT za uplynulý rok podarilo,“ prehlásil prezident ICT Únie Svatoslav Novák.

Projekt elektronickej fakturácie a dôveryhodnej elektronickej archivácie obchodných a logistických dokladov v spoločnosti OBI Česká republika je koncipovaný ako ucelená B2B platforma pre obchodných partnerov a súčasne poskytovaný ako služba (SaaS). Riešenie je určené k elektronickému obchodovaniu medzi OBI a jeho partnermi komunikujúcich elektronicky v štandardných štruktúrovaných formátoch rôznymi technickými kanálmi.

Riešenie pre OBI Česká republika je navrhnuté a poskytované tak, aby prevzalo a zaisťovalo väčšinu činností, ktoré inak prebiehajú na strane užívateľov. Tým sa výrazne znižujú ako jednorazové, tak prevádzkové náklady a súčasne sa zvyšuje spoľahlivosť a dostupnosť EDI komunikácie.

Vyhlásenie ocenených projektov prebehlo 23. februára 2012 na slávnostnom večere pod záštitou premiéra Petr Nečase spoločne s ministrom priemyslu a obchodu Martinem Kubou.

Súvisiace odkazy

• E-fakturácia a dôveryhodný elektronický archív v OBI ČR (CZ)
• Elektronická fakturácia formou služby
• Dôveryhodná elektronická archivácia
• Elektronická výmena dát (EDI)

 

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.