EDI zvyšuje výkon dodávateľského reťazca

9. apríl 2015

Rozvoj elektronickej výmeny dát prináša do firiem nahradenie zložitých a prácnych manuálnych procesov obehu daňových a logistických dokladov. Aktuálna štúdia renomovanej spoločnosti IDC preukázala priamu súvislosť medzi tým, ako zvýšené prijímanie technológií B2B integrácie medzi jednotlivými podnikovými systémami obchodujúcich protistrán priamo zvyšuje výkon dodávateľského reťazca (SCM).

„Prijatie integračných B2B technológií má vynikajúce obchodné výsledky,“ hodnotí Lorenzo Veronesi, Research Manager spoločnosti IDC, ktorá prináša výsledky celosvetového výskumu dopadov zavádzania technológií B2B na oblasť výroby a procesov dodávateľsko–odberateľských vzťahov. Štúdia IDC Manufacturing Insights bola sponzorovaná spoločnosťou GXS a sústredila sa na vybrané metriky dodávateľského reťazca, ktoré sa preukázateľne zlepšili nasadením EDI komunikácie (Electronic Data Interchange) na výmenu štruktúrovaných elektronických dokladov a ich automatizované spracovanie ERP systémom.

B2B integrácia dokladov zvyšuje prehľad pre správne rozhodnutie

Keď sú vďaka EDI komunikácii obchodné B2B procesy automatizované a transakcie prenášané elektronicky, najčastejšie s využitím EDI XML formátov, tak je prvým dostupným prínosom samotný vyšší prehľad o toku týchto plnení, čo urýchľuje celý proces rozhodovania v obchode a logistike. To tiež umožňuje rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov a optimalizovať potrebným smerom obchodné procesy. Práve dáta prenášané cez EDI komunikáciu sú presne ten druh informácií, ktorý potrebuje obchodujúca firma mať na dosah ruky, pokiaľ chce zostať konkurencieschopná na svojom trhu.

Dopady, ktoré štúdia uvádza, sú, najmä z ekonomického hľadiska, skrátenie doby na spracovanie dokladov s využitím EDI komunikácie o 156 %, zvýšenie schopnosti reakcie na nepredvídateľné udalosti na trhu o 89 % a v neposlednom rade 22% zníženie použitého objemu hotovosti na vykrytie obchodných prípadov. Z pohľadu logistiky je významným dopadom 48% zlepšenie dodacích lehôt zákazníkom a 35% zlepšenie obrátkovosti zásob. 

Ak ste kupujúcim na strane objednávkovej transakcie, tak EDI komunikácia poskytne potrebné dáta na odpovede na otázky, ako sú:

 • Kedy bude dodaný tovar, ktorý som si objednal? 
 • Bude existovať oneskorenie zásielky?
 • Aké percento z mojich dodávateľov bude avizovať dodanie včas pre moje príjmové kapacity? 
 • Mám skutočne zaistené hlavné typy dokumentov, ktoré dokladujú auditnú stopu prípadu? 
 • Kto sú moji poprední dodávatelia a koľko transakcií s nimi máme aktuálne dokončených?
 • Kto je dobrý alebo zlý dodávateľ v kompletnosti, presnosti alebo včasnosti dodávok?

A teraz si predstavte, že ste naopak dodávateľom takejto objednávkovej transakcie, vtedy chcete odpovede na iné otázky, ako napríklad: 

 • Má môj zákazník predloženú objednávku, na ktorú môj systém čaká? 
 • Bola moja faktúra prijatá? Môže byť moja faktúra zaplatená? 
 • Ktorý z mojich zákazníkov mi v priebehu tohto týždňa poslal najviac objednávok? 
 • Ktorý z mojich zákazníkov má veľa zmien voči stavu nákupných objednávok? 
 • Ktorý z mojich zákazníkov avizuje platbu faktúry a ktorý naopak platí neskôr, než potrebujem, a čo s tým môžem robiť?

Existuje niekoľko typov informácií, ku ktorým potrebuje manažér rýchly a jednoduchý prístup s cieľom učiniť obchodné rozhodnutia. Podľa správy 65 % opýtaných firiem uviedlo, že potrebujú zlepšiť svoje schopnosti analyzovať práve takéto dáta. A polovica všetkých spoločností pripúšťa, že do týchto informácií doteraz investuje menej, než treba, aby sa vyhli opakovaným problémom, ktoré zvyšujú náklady v reťazci.

 • Ako ste na tom so zavádzaním, či rozvojom EDI komunikácie s obchodnými partnermi vy?

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.