Dohoda o spolupráci medzi CCV Informačné systémy a Motorola Solutions

12. december 2012

Dohodu o úzkej lokálnej spolupráci uzatvorili spolu spoločnosti CCV Informačné systémy a Motorola solution. Jej obsahom je výhradná dodávka terminálov Motorola pre on-line riadenie skladovej logistiky v rámci logistického systému CCV Riadený sklad. Zároveň došlo aj k autorizácii CCV Informačné systémy medzi ISV (Independent Software Vendor) partnerov Motorola Solutions.

Stopercentné pokrytie

Spolupráca oboch spoločností sa zameriava na dodanie komplexného riešenia pre riadenie skladov v on-line režime. A to jednak v mieste logistického centra, tak aj na vzdialených lokáciách, pre ktoré sú spolu s riešením CCV Riadený sklad dodávané bezdrôtové terminály Motorola, zaisťujúce automatickú rádiofrekvenčnú identifikáciu pri všetkých skladových procesoch. Jedná sa o profesionálne riešenie pre riadenie skladov (WMS - Warehouse Management System) so schopnosťou zaznamenávania a riadenia všetkých skladových, expedičných a zásobovacích procesov v reálnom čase. Využíva systémové technológie Microsoft Dynamics a je uplatniteľné celkom nezávisle na ERP systéme podniku. Každá vykonaná skladová operácia je z terminálu okamžite premietnutá do informačného systému pomocou aplikačného servera, pričom terminály komunikujú prostredníctvom bezdrôtovej infraštruktúry na báze riadenej WiFi siete.

„Spolupráca so spoločnosťou CCV Informačné systémy je pre nás významná, nakoľko zákazníkom prináša pokročilé systémy pre riadenie skladov a s využitím desiatok referencií v odbore stavebnín, potravinárstva alebo spotrebného tovaru reaguje na lokálne potreby logistiky. V kombinácii s terminálmi Motorola Solutions tak vzniká komplexné riešenie pre riadenie skladu podporované globálnym výrobcom a skúseným lokálnym partnerom. Od spolupráce očakávame posilnenie ponuky špecializovaných riešení na domácom trhu,“ hovorí Kateřina Klosová, Channel Account Manager Motorola Solutions.

Sklad on-line

CCV Riadený sklad v reálnom čase pokrýva a riadi všetky skladové operácie. Jedná sa napríklad o príjem, uskladnenie, vyskladnenie, vrátenie, čiastočnú alebo celkovú inventúru skladu, optimalizáciu skladovacej zóny, doplnenie expedičnej zóny, interné presuny, kontroly dodávok alebo nakladanie. Mapa skladu tak v každom okamihu poskytuje kompletné aktuálne informácie o jeho stave. Príslušné, priamo v sklade získané dáta, sú totiž mobilnými terminálmi bezdrôtovo prenesené a okamžite zaznamenané do systému. Napríklad pri príjme tovaru je tak na základe informácií o voľnom priestore operátorovi spätne zaslaný pokyn o mieste pre jeho uskladnenie. 

Obrátený proces potom prebieha pri vyskladnení, keď je na terminál zaslaná informácia o umiestnení tovaru na sklade. Vďaka rôznym variantom terminálov je možné skenovať kódy jednak ručným skenerom, jednak aj z vysokozdvižného vozíka aj na vzdialenosť niekoľkých metrov.

Nespochybniteľné prínosy

Medzi základné prednosti dodávaného riešenia patrí popri zrýchlení skladových procesov aj zvýšenie produktivity práce, zvýšenie kapacity skladu, vyššia obrátkovosť tovaru, zníženie obsluhy skladu, kompletný on-line prehľad o všetkých prebiehajúcich procesoch v sklade, automatické určenie skladovej adresy pri skladových operáciách a zníženie dopravných nákladov.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.