Deväť tvárí Instantného skladu

13. jún 2016

Riešenie poskytované formou služby (Software as a Service) by mali vnímať zákazníci tak, že s ním nemajú žiadne problémy. Odpadajú veľké počiatočné investície, problémy so servermi, aktualizáciami softvéru či so zaistením technickej podpory. Stačí webový prehliadač a pripojenie na internet prostredníctvom ľubovoľného zariadenia. Služba slúži. Aké jednoduché!

Na to, aby formou služby poskytovaný Instantný sklad fungoval vždy tak, ako má, treba odborne zdatný, spoľahlivý, výkonný a dobre zohraný tím. Jeho hlavnou starosťou pritom je, aby všetci zákazníci boli úplne bez starostí. A že je v tomto počínaní úspešný, potvrdzuje napríklad aj rýchlo sa rozširujúca množina zákazníkov, ktorí prevádzku svojho skladového hospodárstva realizujú práve prostredníctvom Instantného skladu. Patria medzi nich napríklad UPS Technology, Multitoys či 2KTransport, z tých najnovších môžeme zmieniť Foodish alebo Aerosol-service.

S rastúcim počtom zákazníkov však musí rásť aj tím, ktorý sa o Instantní sklada jeho rozvoj stará. V súčasnosti ho tak tvorí už deväť členov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje o celú tretinu viac.
Okrem ďalších zdrojov spoločnosti CCV Informačné systémy, napríklad v oblasti rozvoja logistických projektov, analýz či vývoja produktu, je zloženie najužšieho kmeňového tímu deväťčlenné.

Spoločenstvo Instantného skladu (v abecednom poradí) tvorí:

  • Hanka je dušou produktu, zákazník od nej získava vždy dobrú radu, ako označiť regály až po procesné skladové poradenstvo.
  • Jiří je špecializovaný obchodník pre „instantné“ skladovanie, s ktorým zákazníci konzultujú obchodné požiadavky
  • Kamila komunikuje, pretože bez správnych informácií nie je starostlivosť o zákazníkov dostatočná.
  • Libor je programátorský nezmar, ktorý vybojuje vo vysokej kvalite náročné požiadavky.
  • Mirek je výskumník so zameraním na nové zákaznícke podnety.
  • Petr je programátor a konzultant, ktorý sa roky v CCV špecializuje práve na skladové hospodárstvo.
  • Radek tiež nie je hocijaký programátor a prejavuje hlboký zápal pre nové technológie.
  • Sabina je telefonická podpora, vybavuje presale a ďalej odovzdáva zákaznícke požiadavky.
  • Vašek je hlavný čarodejník tímu, ktorý plánuje, vyhodnocuje a nesie zodpovednosť.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.