DATART naplno spustil EDI v Čechách aj na Slovensku

10. júl 2015

Obchodný reťazec DATART, ktorý prevádzkuje viac ako štyri desiatky predajní elektroniky a svoje internetové obchody, úspešne spustil EDI komunikáciu so svojimi dodávateľmi v Čechách a novo od júna tiež na Slovensku. Plánuje tiež ďalší rozvoj o novej EDI správy a elektronické zalistovanie.

Elektronickú výmenu dokladov so svojimi dodávateľmi začala spoločnosť DATART s pomocou riešenia ORION EDI v poslednom štvrťroku minulého roka prostredníctvom EDI správ objednávka (ORDERS), faktúra (INVOIC), obchodná námietka (COMDIS) a príslušných potvrdzujúcich správ.

V prvej fáze projektu už bolo počas prvých mesiacov zapojených viac ako 30% dodávateľov, čo predstavuje vyše 60% zasielaných dokladov, ktoré boli prevedené do štruktúrovaných elektronických dokladov, a ďalšie rýchlo pribúdajú.

Vďaka integrácii EDI s podnikovým informačným systémom spoločnosti DATART dochádza nielen k automatickému prenosu dát do systému, ale aj k zjednodušeniu spracovaniu daňových dokladov. Cieľom je úplná bezpapierová likvidácia dokladov.

DATART plánuje ďalší rozvoj nielen čo do počtu zapojených dodávateľov, ale aj používaných EDI správ. Elektronizácia ďalších procesov prináša predovšetkým vyššiu rýchlosť prenosu dokladov, okamžitú spätnú väzbu, elimináciu chybovosti a zásadné zníženie prácnosti. V najbližšej dobe tak DATART plánuje nasadenie ďalšej EDI správy DESADV, ktorá je elektronickou obdobou dodacieho listu. Vďaka automatickému prenosu dát dôjde k výraznému uľahčeniu procesu pri príjme tovaru.

V ďalšej etape sa spoločnosť DATART chce zamerať na elimináciu objemu práce, ktorá je spojená so zalistovaním informácií o tovare na oboch stranách dodávateľsko-odberateľského reťazca. Plánuje tak využiť riešenie ORION eKatalog, ktoré slúži pre správu a zdieľanie kmeňových dát.

  • Viac v tlačovej správe

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.