CRM Akadémia: Zlepšite prácu so zákazníkmi

14. marec 2016

On-line školenie starostlivosti o zákazníkov, ktoré zvládnete jednoducho v priebehu piatich týždňov? So slúchadlami na ušiach sa nechajte inšpirovať a rozšírte svoje znalosti CRM postupov. 

Najmä na riaditeľa obchodu a marketingu je zameraný nový on-line kurz oblasti starostlivosti o zákazníka s dôrazom na procesy CRM (Customer Relationship Management). Školenie tak rozširuje už osvedčený formát, ktorý spoločnosť CCV Informačné systémy so svojimi partnermi úspešne realizuje v klasickej prednáškovej podobe. V minulom roku sa ho zúčastnilo viac než 200 záujemcov o túto problematiku.

Nová podoba školenia je dostupnejšia a časovo flexibilnejšia. Štúdium si každý účastník prispôsobí svojim časovým možnostiam. Zároveň plne pokryje potrebné oblasti týkajúce sa práce so zákazníkmi, získavanie spätnej väzby a správneho nastavenia súvisiacich obchodných a marketingových procesov.

CRM Akadémia obsahuje 5 ucelených lekcií v podaní skúsených odborníkov z divízie CCV Customer Services. Súčasťou je aj množstvo príkladov z praxe, ktoré konkrétne popisujú najčastejšie výzvy, s ktorými sa možno v tejto oblasti stretnúť. V priebehu kurzu sa účastníci zoznámia s radom praktických scenárov s pomocou CRM systému Microsoft Dynamics CRM. Po zdolaní záverečného testu navyše získate certifikát o absolvovaní akadémie.

Sériu video prednášok, ktoré na seba nadväzujú v päťtýždenných cykloch, bude možné absolvovať kedykoľvek a bude dostupná až do septembra. Pre úspešných absolventov je okrem záverečného on-line testu pripravená aj možnosť stretnutia v pražskej centrále spoločnosti Microsoft.

Ďalšie podrobnosti a registráciu do on-line CRM Akadémie nájdete tu.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.