COMPAS automatizácie zefektívnil starostlivosť o svojich zákazníkov

22. september 2014

Česká firma COMPAS automatizácie po zavedení Microsoft Dynamics CRM výrazne posilnila svoju starostlivosť o zákazníkov. U CRM prebehla aj integrácia so systémom pre riadenie dokumentov (DMS), systémom pre riadenie zákaziek spoločnosti a s telefónnou ústredňou.

Dôležitými výhodami po implementáciu systému bola kontrola nad všetku operatívne komunikáciou so zákazníkmi a zefektívnenie rozhodovacích procesov. Používatelia CRM si tiež cení otvorené povedomia, elimináciu duplicitných informácií, ľahšie zastupiteľnosť pracovníkov. V neposlednom rade je potom prínosom schopnosť systému auditovať a vyhodnocovať všetky prebiehajúce procesy.

"Projekt prebiehal v úzkej spolupráci realizačného tímu a užívateľov na našej strane. Vďaka tomu sme mali možnosť rovno ovplyvňovať prebiehajúci vývoj. Systém je tak po ukončení realizácie užívateľsky prívetivý a prispôsobený k efektívnemu využívaniu," hovorí Vlastimil Braun, konateľ spoločnosti Compas automatizácie a dodáva: "Nasadenie CRM nám umožňuje lepšie budovať a riadiť vzťah s našimi zákazníkmi, koordinovane komunikovať, poznať ich priority a udržiavať individuálny prístup , čo bolo pred nasadením nového systému, aj napriek našej maximálnej snahe, len ťažko realizovateľné. Navyše teraz tiež môžeme lepšie plánovať, a to nielen v oblasti zákazníckych projektov."

  • Viac v tlačovej správe tu

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.