CCV sa bráni v spore o značku software pre riadenie skladov

7. jún 2018

Fínska telekomunikačná spoločnosť Nokia, ktorá sa so svojimi výrobkami nezmazateľne zapísala do histórie mobilného telefonovania, podala námietky na český Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), pretože Fínom vadí názov software pre riadenie skladov LOKIA WMS.

LOKIA WMS je softwarové riešenie pre riadenie skladov. Pod touto značkou bolo uvedené na trh v septembri minulého roku. Je poskytované formou služby (Software as a Service) s využitím technológií Microsoft a cloudovej platformy Microsoft Azure.

Názov „LOKIA“ pochádza z latiny a špecifikuje rod vážky z rodiny Libullulidae. Vážka sa vie veľmi rýchlo pohybovať, čo predstavuje analógiu pohybu skladníkov v sklade, a jej pomenovanie má blízko anglickému slovu „locate“ (lokalizovať, umiestniť), čo evokuje funkciu skladového systému. Záujemcom o software nebude takáto interpretácia vzdialená, naviac doplnená v logotype slovným prvkom „Warehouse Management System“, ktorému budú rozumieť. CCV taktiež nezdieľa názor namietajúceho (Nokia Corporation), že existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámeny prihlasovaného označenia ani z dôvodu podobnosti z fonetického hľadiska.

Vyjadrenie k námietkam proti zápisu ochrannej známky „LOKIA“ bolo odoslané zo strany prihlasovateľa na ÚPV a spor rieši oddelenie sporných riadení ÚPV.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.