CCV posilnilo iniciatívu ECR

14. jún 2011

Česko-slovenská iniciatíva ECR (Efficient Consumer Response) privítala v máji vo svojich radoch spoločnosť CCV Informačné systémy, ktorá tak získala možnosť podieľať sa na činnosti pracovných skupín ECR, na spoločnej tvorbe odborných materiálov a výstupov a možnosť zúčastniť sa na špecializovaných seminároch, konferenciách, workshopoch a ďalších organizovaných akciách.

Iniciatíva ECR (Effective Consumer Response) je spoločnou aktivitou obchodných reťazcov, výrobcov a dodávateľov. Hlavnou úlohou pracovných skupín je intenzívna spolupráca jednotlivých členov na optimalizácii procesov v odvetví obchodu a logistiky s cieľom zvýšiť efektivitu a znížiť nákladovosť v rámci dodávateľského reťazca.

"S našimi zákazníkmi ako dodávateľmi do retailu a s reťazcami na druhej strane sme realizovali rad projektov v oblasti EDI, ktoré boli pilotné, na obchodných a logistických procesoch tuzemského maloobchodu. Vďaka súčasnej pozícii lídra medzi poskytovateľmi EDI a vzhľadom na počet našich zákazníkov, deklarujeme vstupom do ECR svoju ochotu zdieľať tieto skúsenosti s ostatnými a spoločne napomáhať k zlepšovaniu efektivity v logistike informácií v dodávateľskom reťazci,“ hovorí Petr Ondrášek, riaditeľ pre strategický rozvoj spoločnosti CCV Informačné systémy.

  • Viac informácií o riešení EDI ORION®

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.